Větrací klapky


Větrací klapkyOchrana před plísněmi

Větrací klapky zajišťují regulovaný přívod čerstvého vzduchu do místností. Tak je možné udržet relativní vlhkost v místnostech pod kritickou mezí. Tím je zabráněno tvorbě plísní a také je zajištěn neustálý odvod škodlivin z místností. Při použití větracího systému  PLUS lze pomocí jednoho okna vyměnit až 18m3/hod vzduchu.


Přívod spalovacího vzduchu

Větrací klapky typ K a H se používají pro přívod spalovacího vzduchu. Plynové spotřebiče i spotřebiče na pevná paliva tak mohou dokonale spalovat a obyvatelům bytu/domu atd. nehrozí otrava oxidem uhelnatým. Spalovací vzduch se přivádí z více oken v rámci celého bytu. Celý systém se doplňuje o přepouštěcí těsnění do interiérových dveří. Uživatele bytu neobtežuje hluk, ani pocit chladu, plynový spotřebič má i přesto potřebné množství spalovacího vzduchu zajištěno.

Pro toto použití disponujeme originálním návrhovým a výpočtovým SW.


Automatická výměna vzduchu bez průvanu

Větrací klapky jsou vybaveny regulačními prvky, které automaticky reagují na tlak větru. To znamená, že při silnějším větru dochází k plynulému zavírání klapky. Tím se zabraňuje průvanu. Pomine-li silný vítr, klapky se zcela automaticky opět více otevřou. Tak je bezproblémově zajištěn požadavek na automatické větrání proti tvorbě plísní, a to bez zásahu uživatele bytu.


Větrací klapky pro plastová a dřevěná okna. Jednoduchá a rychlá montáž!